Cichorei Gewasbescherming (cichorei)

Onkruidbestrijding in cichorei : strategie en middelenkeuze (Bietplanter mei 2022)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘het Speciaal nummer cichorei’ van mei 2022

Onkruidbestrijding in cichorei is niet altijd even gemakkelijk. Er zijn niet veel toegelaten actieve stoffen, de chemische behandeling moet op zeer kleine onkruiden uitgevoerd worden en het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen kan leiden tot remming van het gewas. Echter zonder chemische middelen is de onkruidbestrijding heel moeilijk haalbaar. 

In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de strategie en de middelenkeuze waarbij zowel chemische als chemisch-mechanische schema’s werden uitgetest met en zonder ‘Bonalan’

Auteur: Sanne Torfs


Het volledige artikel kan je hier downloaden