Bieten Onkruid

Onkruidbestrijding bieten: denk aan mechanische doorgang !

In de meeste velden zijn nu reeds 2 tot 3 FAR-behandelingen toegepast en het resultaat is bevredigend tot zeer goed. In de meest ontwikkelde velden is reeds een 4e behandeling met o.a. Centium, Frontier of Dual toegepast.

In sommige velden overleven echter enkele goed ontwikkelde onkruiden zoals varkensgras, melganzevoet, hondspeterselie of melde. In deze velden zal een mechanische doorgang met een schoffel zeer nuttig zijn. De huidige weersomstandigheden met uitdrogende wind zijn ideaal om deze schoffelbeurt uit te voeren, alvorens men de bodemherbiciden zal toepassen om de nawerking te verzekeren.

De heterogene veldopkomst in de velden maakt de keuze van het onkruidbestrijdingsschema niet gemakkelijker. Op propere velden en waar geen nieuwe kieming van onkruid wordt waargenomen, kan het uitstellen van de chemische onkruidbestrijding een snellere ontwikkeling van de jonge bieten toelaten.