Nieuwe opkomsten van onkruiden gesignaleerd in de bieten

De afgelopen dagen waren vochtig en vrij warm en zorgden hierdoor voor een nieuwe opkomst van onkruiden. Momenteel worden veel opkomsten van warmte minnende onkruiden zoals zwarte nachtschade en bingelkruid waargenomen, net zoals nieuwe kieming van melganzevoet. Ga zeker na op uw percelen of er nieuwe onkruidkieming wordt vastgesteld. Indien u ook onkruiden vaststelt op uw percelen die al te ver ontwikkeld zijn, raadpleegt u best de vierde pagina van de FAR Memo 2019. Hier staat er beschreven hoe men de FAR dosis kan aanpassen aan het onkruidstadium. Vergeet geen rekening te houden met de maximaal toegelaten dosis van de producten, eveneens terug te vinden in dezelfde tabel.

Voor meer info, zie de FAR Memo.