Bodembewerking & Zaai (cichorei)

Niet-kerende bodembewerking in cichorei : wat weten we (nog niet) ? (Bietplanter maart 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘het Speciaal Nummer van de Bietplanter’ van maart 2015

Cichoreitelers weten het: cichorei is niet de makkelijkste teelt in hun teeltplan. Naast een delicate onkruidbestrijding en rooi, moet ook het zaaibed en de onderliggende grond voldoen aan enkele belangrijke eigenschappen. In veel teelten is er ervaring of wordt er geëxperimenteerd met niet-kerende grondbewerking omwille van enkele specifieke voordelen van deze techniek. Maar in de cichorei is er nog niet veel ervaring opgebouwd. Tijd voor een denkoefening: we kennen de aandachtspunten van de cichoreiteelt, vinden we oplossingen voor deze moeilijkheden in de niet-kerende teelttechniek?

 

Auteur: Ronald Euben


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: