Bemesting

« Module PK KBIVB » : Theoretische balans van de fosfor-kalium bemesting op niveau te brengen voor de bieten (Bietplanter augustus 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van juli-augustus 2015

Het KBIVB heeft verschillende beslissingondersteunende modules en identificatiemodules ter beschikking gesteld op de homepage van zijn website. Deze modules worden regelmatig geraadpleegd door de bietentelers en hun adviseurs. Er werd een nieuwe module op de website geplaatst: de « Module PK KBIVB ». De « Module PK KBIVB » zorgt voor de opmaak van een theoretische balans in P2O5 en K2O tussen de export door de teelten en de toedieningen (organische en/of minerale) uitgevoerd tijdens de voorgaande jaren (1, 2 of 3 naar keuze), volgens de gemiddelde waarden voorgesteld door Vlaanderen.

 

Auteur: Guy Legrand


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: