Bemesting

Minerale stikstofbemesting in de suikerbiet: verhoging van de dosis verhoogt de opbrengst niet! (Bietplanter maart 2016)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van maart 2016

Als men de evolutie van de opbrengst van de suikerbieten sinds de afgelopen 20 jaar bekijkt, zien we dat deze volgens een lineaire regressie met ±2% per jaar toeneemt. Deze trend blijkt ook voor de laatste tien jaar. Zij bedraagt momenteel +354 kg/jaar gepolariseerde suiker per hectare (Sha). Zij is in België dus gestegen van 11,42 t Sha in 2005 naar 14,96 t Sha in 2015.
Iedereen is het erover eens dat dit niet het geval is voor de stikstofbemesting in suikerbieten. De stikstofbemestingsdosis nodig in de bietenteelt komt overeen met een bijkomende bemesting die de bietenteler toedient als aanvulling van wat de natuurlijke mineralisatie van de bodem al jaarlijks levert aan de teelt. Het is ook en vooral een meststof supplement bedoeld om de rentabiliteit van de teelt te garanderen. In hetzelfde tijdsbestek is het advies voor minerale stikstofbemesting aanbevolen door het KBIVB echter niet met 2% per jaar gestegen. Voor een dosis van bijvoorbeeld 100 kg N/ha aanbevolen in 1995 voor een bepaalde situatie, is het theoretisch bemestingsadvies niet gestegen naar een dosis van 140 kg N/ha in 2015.
In de jaarlijkse proeven van het KBIVB, ziet men dat de behoefte aan stikstof door de biet niet gestegen is om elk jaar hogere opbrengsten te bereiken. De genetica van de nieuwe variëteiten is natuurlijk de belangrijkste factor die meespeelt in dit geval. Elk jaar legt het KBIVB grote proefplatforms aan, voor onder andere zijn rassenproeven. In deze percelen worden alle teeltinterventies uitgevoerd door landbouwers-proefhouders in overeenstemming met de aanbevelingen opgemaakt door het KBIVB (bodemanalyse, stikstofbemesting, voorbereiding van de bodem, onkruidbestrijding, fungicidebehandeling, enz.).
In deze platforms wordt stikstofbemesting bepaald op basis van een analyse van het bodemprofiel, uitgevoerd in februari, en een bemestingsadvies opgemaakt met behulp van de theoretische module van het KBIVB.

 

Auteurs: Guy Legrand, André Wauters & Johan Keleman


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: