Bemesting Bieten

Micro-elementen : vergeet de toediening van boor in de bieten niet

De suikerbiet is een plant die uitermate gevoelig is voor boorgebrek (hartrot), vooral bij droge zomers.  Een preventieve toediening van boor is altijd aanbevolen in velden met een laag boorgehalte (<0,50 mg/kg grond), in velden onderhevig aan boortekort en vooral in percelen met een hoge pH of gevoelig voor droogte (kiezel- of zandzones). In dit geval zal de toediening 500 g boor/ha bedragen voor het sluiten van de rijen.