Bemesting

Micro-elementen – herhaling bemestingsadviezen (boor, magnesium)

boorgebrek1Indien deze nog niet werd uitgevoerd, is een toediening van boor en/of magnesium aanbevolen in de velden waar het boorgehalte lager is dan 0,50 mg/kg en waar het magnesiumgehalte lager is dan 10 mg/100 g grond. Over het algemeen worden deze toedieningen aanbevolen in de velden die regelmatig onderhevig zijn aan gebreken of droogte (stenige of zandige zones), die een hoge pH hebben of in aanwezigheid van aantastingen door het bietencysteaaltje. De toediening moet begrepen zijn tussen 200 en 500 g/ha boor en 20 tot 40 eenheden/ha MgO en moet toegediend worden vóór het sluiten van de rijen. De minerale formuleringen zijn over het algemeen compatibel met een onkruidbehandeling, de compatibiliteit van andere formuleringen (chelaten, …) moet voor elke mengeling gecontroleerd worden.