Bieten Bladziekten

Met de recente regens ontwikkelt de cercospora zich in de bieten

In de niet-behandelde percelen of de percelen die eind juli behandeld werden, wordt momenteel de ontwikkeling van cercospora waargenomen. Dit houdt verband met de nattere weersomstandigheden (regen en dauw) en gunstige temperaturen.

Deze ontwikkelingen van cercospora zijn vaak explosief met meer dan 30% van de bladeren aangetast door cercospora. Afhankelijk van het perceel (microklimaat, variëteit, rotatie, enz.) worden grote verschillen waargenomen qua cercosopora-druk.

De witziekte is nog steeds aanwezig maar vertoont een langzamere ontwikkeling. Roest wordt regelmatig waargenomen maar op lagere niveaus.

We raden u aan om:

 • Uw percelen te inspecteren (vergeelde en verouderde bladeren niet in acht nemen);
 • Enkel een fungicidebehandeling uit te voeren indien de behandelingsdrempel bereikt is (20% voor cercospora) en u uw bieten na 10 oktober zal rooien;
 • Rekening te houden met de rasgevoeligheid.

Het hoofddoel van deze behandeling is de bescherming van de nieuwe bladeren.

Enkele raadgevingen:

 • Een herhalingsbehandeling is gerechtvaardigd indien de behandelingsdrempel (drempel bepaald voor de periode na 20 augustus) bereikt is:
Ziekte Behandelingsdrempel (vanaf 20 augustus)
Cercospora 20% aangetaste bladeren
Ramularia
Witziekte 30% aangetaste bladeren
Roest
 • Er moet rekening gehouden worden met de rasgevoeligheid voor bladziekten (zie tabel in Fungi Memo 2018).
 • In het kader van resistentiebeheer, de actieve fungicidenbestanddelen afwisselen, rekening houdend met hun werkwijze.
 • Een fungicide of een mengsel van fungiciden kiezen dat doeltreffend is tegen de verschillende aanwezige bladziekten;
 • Behandelen in de volledige erkende dosis, om een goede nawerking te garanderen;
 • Behandelen bij goede temperatuurs- en vochtigheidsomstandigheden (200l/ha water – op niet-verwelkte bieten);
 • Respecteer de veiligheidstermijn: de keuze van het fungicide moet rekening houden met zijn veiligheidstermijn (deze kan variëren tussen 21 en 45 dagen) en het aantal toegestane toepassingen.
 • Een herhalingsbehandeling moet enkel overwogen worden wanneer de rooi voorzien is na 10 oktober.

Voor meer details, zie Fungi Memo 2018 en de lijst met erkende gewasbeschermingsmiddelen.

De evolutie van bladziekten kan gevisualiseerd worden op een kaart die meerdere keren per week geactualiseerd wordt.