Bieten Teeltontwikkeling

Meerkoppige bieten en bladgroei

In een groot aantal percelen kunnen meerkoppige bieten met een ontwikkeling van meerdere kleine bladeren geobserveerd worden. Deze bladontwikkeling is het gevolg van een beschadiging van het apicaal meristeem dat normaal zorgt voor de bladgroei vanuit het centrum van de biet. Door de beschadiging worden de laterale meristemen geactiveerd waardoor er meerkoppige bieten worden gevormd. De ontwikkeling van de bieten kan normaal zijn of vertraagd. Er zijn meerdere oorzaken mogelijk waaronder schade van klein wild tijdens het voeden aan het hart van de biet, of een steek van een klein insect (weekwants) die het apicaal meristeem vernietigd. Dit fenomeen wordt geobserveerd onafhankelijk van het ras. Verdere observaties worden uitgevoerd om de aanwezigheid te bekijken in velden met Force en Gaucho. De aanwezigheid van meerkoppige bieten kan meer uitgesproken zijn naast bomenrijen. Geen enkele tussenkomst moet overwogen worden.