Bieten Onkruid

Mechanische onkruidbestrijding kan vanaf het 4 blad stadium van de biet

Nu de eerst gezaaide bieten richting 4–6 blad stadium evolueren, breekt ook het moment aan om een schoffeldoorgang te overwegen. Een doorgang met een schoffelmachine kan een meerwaarde betekenen bij moeilijk te bestrijden onkruiden of in andere situaties waar de onkruidbestrijdingsmiddelen niet hun gewenste werking hadden (klimaat, verkeerde middelenkeuze,…). Wanneer is een schoffeldoorgang te overwegen en wanneer is deze uit te voeren?

De weersomstandigheden dit jaar zijn in het algemeen gunstig voor een goede onkruidbestrijding. Het groeizame weer maakt ook de onkruiden gevoelig voor de onkruidbestrijdingsmiddelen waardoor de onkruidbestrijding vaak goed werkt. Maar toch is het aangewezen om, wanneer de bieten in 4–6 blad staan, eventuele probleempercelen te identificeren. Op percelen met overblijvende, te sterk ontwikkelde en/of resistente onkruiden en/of wilde bieten is een schoffelbeurt aanbevolen.

Probeer de schoffeldoorgangen uit te voeren in een voldoende opgedroogde bodem en wanneer de weersvooruitzichten voor de volgende 48 uur geen neerslag voorspellen. Om de goede werking van de bodemherbiciden te behouden, adviseren we voorlopig om de schoffeldoorgang steeds voor de afsluitende bodemherbicidetoepassing uit te voeren, en niet dieper dan nodig te werken om de onkruiden te ontwortelen (enkele centimeters).

Meer informatie over mogelijke machines en over de resultaten van proeven in 2016 (nat jaar) en 2017 (droog jaar) vindt u in het artikel verschenen in de Bietplanter van oktober 2017.