Gewasbescherming (cichorei)

Mechanische onkruidbestrijding in cichorei

In velden met een homogene opkomst van cichorei kan in de komende dagen een mechanische onkruidbestrijding m.b.v. schoffel of wiedeg worden uitgevoerd. Wanneer de cichoreiplantenvoldoende groot zijn, kunnen de toestellen makkelijk worden ingezet. De wiedeg kan al ingezet worden vanaf het 3-bladstadium. Een schoffel kan eveneens gebruikt worden maar let op om de cichoreiplantjes niet met aarde te bedekken. De schoffel kan gebruikt worden wanneer onkruiden groter zijn maar let wel op als er geschoffeld wordt: wanneer de onkruiden te groot zijn, kunnen deze door het toestel worden meegetrokken en cichoreiplanten beschadigen of uittrekken.