Bieten

Lijst additieven in suikerbietenteelt 2024

Het KBIVB wil u informeren dat de lijst met additieven in suikerbietenteelt onlangs is bijgewerkt. Deze updates bevatten gedetailleerde informatie over deze producten, zoals het maximaal aantal bespuitingen, vereiste bufferzones, enz.

Merk op dat sommige additieven kunnen worden toegepast in mengsels met fungiciden en/of insecticiden en/of herbiciden.

U kunt deze lijsten raadplegen via onderstaande links:

Voor de bietenteelt :

HomeBietenPlantenbescherming ” Gewasbeschermingsmiddelen

Als je twijfels hebt over het gebruik van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen, aarzel dan niet om naar Fytoweb.be te gaan