Bieten Onkruid

Laat u niet verrassen door de groei van onkruid

Op bijna alle velden is of wordt de eerste FAR-behandeling uitgevoerd. De tweede behandeling dient te volgen na maximaal 6 tot 8 dagen. Het moet worden toegepast op onkruid in een jong stadium en de dosis moet worden aangepast aan de ontwikkeling.

Hoge temperaturen hebben de ontwikkeling van onkruid bevorderd, wat een aanpassing van de dosis van het FAR-mengsel met zich mee brengt. Soms zal een verhoging van de hoeveelheid contactherbiciden nodig zijn, evenals een verhoging van de hoeveelheid olie.

Het is absoluut noodzakelijk om te behandelen bij voldoende relatieve vochtigheid (bijv. zeer vroeg in de ochtend) om een goede werkzaamheid te garanderen.

Voor meer informatie: FAR memo 2020.