Bieten Zaad

Kwaliteit van het bietenzaad van 2019

Let er op dat zaden van 2019 die behandeld werden met het fungicide Thiram, TMTD niet meer uitgezaaid mogen worden. Dit omdat de actieve stof op Europees niveau verboden werd. Zaden die in 2019 behandeld werden met het fungicide Vibrance mogen wel nog uitgezaaid worden. Indien u nog dergelijk zaad over heeft van vorig jaar denk er aan om de kiemkracht te controleren. Dit zelfs indien het zaad werd bewaard in dozen en hermetisch afgesloten zakken, op een droge plaats, beschermd tegen vocht. Bewaar het etiket met daarop de code van het zaadlot. Een eenvoudige test om de kiemkracht te bepalen, wordt hieronder beschreven.

Zaai een honderdtal zaden op 2 cm diepte in een vrij grote rechthoekige bak, gevuld met potgrond. De bak wordt bewaard aan een constante temperatuur van 10-12°C (maximum 15°C) en regelmatig bevochtigd. Bepaling van gekiemde zaden doet u na 15 dagen (zaden die na 20 dagen kiemen mogen in geen geval meegeteld worden). Men moet in deze omstandigheden ten minste 80% gekiemde plantjes hebben om de zaadpartij te behouden. Meng geen zaad van 2019 met nieuw zaad van 2020 in uw zaai-elementen zonder deze test uit te voeren. Indien u besluit ze toch te gebruiken, hou dan deze zaden om uw zaai te beëindigen in plaats van ze te gebruiken bij de eerste zaai.