Teeltontwikkeling

De koude weersomstandigheden remmen de groei van de bieten

opkomstDe bieten die nu opkomen vertonen vrij kleine lichtgroene of gele kiembladeren. De opkomsten beginnen op dit moment, ongeveer 11-12 dagen na de zaai.
In de eerst gezaaide velden kan een « paarse » verkleuring van sommige jonge plantjes worden waargenomen. Dit verschijnsel komt voor bij koude temperaturen. Het aantal planten/ha geteld in de waarnemingsvelden is conform met de norm.
Gezien de trage ontwikkeling van de teelten en de natte weersomstandigheden, dient u uw percelen te controleren op mogelijke plagen (slakken, emelten, bosmuizen, …).
Volg de evolutie van de waarnemingsvelden.
De rode kleur is te wijten aan een accentuering van het anthocyaan pigment dat (natuurlijk) aanwezig is in bieten met een ‘rood’ hypocotyl. Het kan dus niet waargenomen worden op rassen met een ‘groen’ hypocotyl. Deze rode kleur staat los van de meer of mindere gevoeligheid van het ras voor koude.