Bieten Onkruid

Kijk na of correcties noodzakelijk zijn bij de derde FAR bestrijding in biet

Een aantal percelen komt nu aan de derde FAR behandeling. Op een deel ervan heeft het groeizaam weer ervoor gezorgd dat onkruiden zich sneller ontwikkelden dan verwacht. Er zijn meldingen van percelen waar melganzevoet zich sterk kon ontwikkelen en zich in het 2 blad stadium bevindt. Voor deze percelen dient de FAR dosis aangepast te worden aan het stadium van het onkruid. Meer informatie i.v.m. het aanpassen van de dosissen kan u vinden in de FAR memo 2019.

Ook worden na de tweede FAR behandeling hier en daar fytotoxische symptomen aan de bieten gemeld (verbrandingen, sterkere remming, gelere planten).

Vaak is deze toxiciteit gerelateerd aan het moment waarop de behandeling werd uitgevoerd (veel zon na de behandeling, op bieten met bladeren met een dunne waslaag) of aan insectenschade, vooral door aardvlooien, die niet geheeld was op het moment van de FAR behandeling. De koudere weersomstandigheden in combinatie met neerslag zorgde er ook voor dat er een sterke opname was van de bodemherbiciden.