Bladziekten

Hou uw bietenpercelen in het oog, bijna 90% van de percelen van het netwerk hebben tijdens de laatste twee weken de drempel voor een tweede behandeling bereikt

De fungicidebehandelingen uitgevoerd voor 10 augustus bieden geen enkele bescherming meer. De druk van cercospora en roest is erg groot. Van de 26 percelen die werden waargenomen, werd in 24 de drempel voor de tweede behandeling bereikt, met de volgende verdeling:

  • 13 percelen voor cercospora en roest
  • 6 percelen voor cercospora
  • 5 percelen voor roest

Wij raden u aan om uw percelen te inspecteren en slechts een fungicidebehandeling uit te voeren indien de behandelingsdrempel bereikt is (20 % voor cercospora en 30 % voor roest) en u uw bieten rooit na 15 oktober. In sommige percelen is de bladmassa erg laag. Zorg voor voldoende bescherming want het zijn deze bladeren die de suiker moeten maken.
Na 10 september, is een fungicidebehandeling niet langer rendabel.

De evolutie van de bladziekten kan bekeken worden op een kaart die meerdere keren per week wordt bijgewerkt (website van het KBIVB).

Enkele raadgevingen:

  • Een herhalingsbehandeling kan slechts overwogen worden indien de rooi voorzien is na 15 oktober.
  • Een herhalingsbehandeling is slechts gerechtvaardigd indien de behandelingsdrempel (drempel bepaald voor de periode na 20 augustus) bereikt is:
Ziekte Behandelingsdrempel (vanaf 20 augustus)
Cercospora 20% aangetaste bladeren
Ramularia
Witziekte 30% aangetaste bladeren
Roest
  • Er moet rekening gehouden worden met de rasgevoeligheid voor bladziekten (zie tabel in Fungi Memo).
  • Het is aangeraden om te veranderen van actieve stof(fen) indien een tweede behandeling gepland wordt
  • Respecteer de veiligheidstermijn: de keuze van het fungicide moet rekening houden met zijn veiligheidstermijn (deze kan variëren tussen 21 en 45 dagen) en het aantal toegestane toepassingen.

Voor meer details, zie Fungi Memo 2017.