Bieten Bodem

Het inzaaien van een groenbedekker

Het einde van de oogst nadert en daarmee ook de verspreiding van organische meststoffen en het inzaaien van de vanggewassen. De vanggewassen zijn belangrijk om de bodemstructuur te behouden, de stikstof te fixeren en, als nodig, de bodem te saneren zoals bijvoorbeeld van bietcystenematoden. Het is belangrijk om de stikstof, gemineraliseerd uit de organische meststoffen, door de inzaai van de groenbedekker op te nemen. Deze zal in de volgteelt kunnen vrijkomen. Mengsels met vlinderbloemigen (zie ook links hieronder) kunnen in de volgteelt ± 10 eenheden stikstof extra vrijmaken.

Het zaaien van een vanggewas kan worden uitgevoerd na het ontstoppelen (gevolg door winter- of lenteploeg) of na een diepere (niet-kerende) doorgang. Deze verschillende methoden zullen het waterbeheer van het perceel beïnvloeden.

Aangezien de wetgeving aangepast werd zowel voor het GLB (1/1/2023) als voor de nitraatrichtlijn, raden wij u aan om na te kijken wat er op uw veld gedaan moet worden. Ter herinnering en afhankelijk van uw hoofdteelt geldt de volgende basisregel : op minstens 80% van het totale landbouwareaal van uw bedrijf moeten maatregelen genomen worden om de bodem te bedekken, die u minstens tot en met 31 januari aanhoudt.

Op de volgende website vindt u de nodige informatie: