Het einde van het seizoen nadert

Cercospora werd waargenomen op bijna alle percelen die werden opgevolgd in het waarnemingsnetwerk en 74% van de percelen had ten minste de eerste drempel voor deze bladziekte bereikt. De belangrijkste evolutie deze week is het aantal percelen dat de tweede drempel voor cercospora heeft bereikt. Vandaag hebben 18 percelen de tweede drempel bereikt, tegenover slechts 3 percelen vorige week. Wat betreft witziekte en roest zijn er weinig nieuwe drempels bereikt en het aantal waarnemingen van ramularia blijft erg laag.

Vanaf nu is het belangrijk om fungicidenbehandelingen te plannen in functie van de verwachte oogstdatum en de rasgevoeligheid. Ter herinnering: zodra een behandeling is toegepast, moeten de wekelijkse waarnemingen na 3 weken worden herhaald. Observeer hiervoor zorgvuldig 50 bladeren die willekeurig uit het veld zijn genomen. Pas als de drempel is bereikt, wordt een behandeling aanbevolen.

Vanaf 20/8 worden nieuwe drempels gebruikt voor de vier belangrijkste ziekten:

  • Cercospora of Ramularia : 20% aangetaste bladeren;
  • Witziekte of roest : 30% aangetaste bladeren.

 U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.