Bieten Rooi & Laden

Grond- en reinigingsafval zo goed mogelijk behandelen na het laden van de bieten

Na het laden van de bieten verzamelen de reinigers grond, bladresten, kleine bieten die de plagen en ziekte van het perceel verzamelen. Ziekten zijn onder andere cercospora, die overleeft op bladresten, maar ook virale vergelingsziekte die kan overleven op bieten die in het veld achterblijven.

Om de overleving van deze “ziekten” in de winter te beperken, wordt aanbevolen dit afval te verwijderen en in te werken om de aantasting van de bietenpercelen van volgend jaar te beperken.