Bieten Bodem Groenbedekkers

Groenbemesters: Pas de keuze en de bewerkingen op uw groenbemester aan na het gebruik van bietenzaad behandeld met neonicotinoïden in 2019.

Gedurende vijf jaar na het gebruik van neonicotinoïde-behandeld zaad kunnen geen gewassen worden geplant/gezaaid die aantrekkelijk zijn voor bijen. Dit verbod houdt in dat het zaaien van groenbemesters is toegestaan enkel en alleen als de bloei wordt voorkomen door mechanische behandeling. De mechanische doorgang mag echter niet leiden tot de vernietiging van de bodembedekkers vóór de reglementaire data vastgelegd in de EAG-wetgeving.

Om bloei te voorkomen is het raadzaam om niet- of laatbloeiende soorten te selecteren. Een andere mogelijkheid is het uitstellen van het zaaien met inachtneming van de voorschriften voor tussenteelten.