Groenbedekkers

Groenbedekkers: welke kiezen (Bietplanter juli-augustus 2016)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van juli-augustus 2016

Voor een bietenteler is de bedekking van de bodem gedurende de winter met een groenbedekker niet nieuw. In dit artikel overlopen we een aantal kenmerken die belangrijk zijn om een juiste groenbedekkerkeuze te kunnen maken. Er bestaat niet één ideale groendekker. Een groenbedekker moet aangepast zijn aan het perceel (bodem, geschiedenis…), de situatie (waterwingebieden, hellingen…), het beschikbaar materiaal (zaai, vernietiging) en de bedrijfsvoering (type bodembewerking, rotatie, groenvoederwinning voor dieren…).

Auteurs: Ronald Euben & Françoise Vancutsem


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: