Bieten Groenbedekkers

Groenbedekkers vormen basis van een nieuwe teelt (Bietplanter juni 2019)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van juni 2019

Alle gewassen zijn momenteel nog maar pas in volle groei. Maar wanneer de graanoogst stilaan in het vizier komt, moet er ook nagedacht worden over de groenbedekkerkeuze. Worden er suikerbieten na een graangewas geteeld, dan wordt er heel vaak gekozen voor een groenbedekker tussen de graanteelt en de suikerbieten. En dat is een logische keuze want een groenbedekker heeft vele economische en ecologische voordelen. In dit artikel overlopen we enkele aandachtspunten voor een doordachte groenbedekkerkeuze.

Auteur: Ronald Euben


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden.