Groenbedekkers : effect van de wintervorst

gelhivernalSinds vrijdag 15/01 zijn de weersomstandigheden drastisch veranderd vergeleken met die vermeld in ons vorig bericht over de vernietiging van de groenbedekkers in afwezigheid van vorst. Op 18-19/01 werden nachttemperaturen van -5°C tot -10°C opgemeten. Er wordt nog nachtvorst voorspeld tot het einde van de week (week 3).
In de meeste streken en door de aanwezige sneeuwlaag, zouden deze temperaturen het verwachte wintereffect moeten veroorzaakt hebben op de normaal gezien vorstgevoelige groenbedekkers (mosters, phacelia, enz.). De groenbedekkers van het type raaigrass van Westerwold, Italiaans en Engels raaigras, worden respectievelijk beschouwd als vorstgevoelig, licht en weinig vorstgevoelig. Afhankelijk van de dikte van de sneeuwlaag (beschermend effect), zal een weinig ontwikkelde groenbedekker duidelijk minder worden beïnvloed door de vorst.
Bij het ontbreken van sneeuw en in geval van voldoende nachtvorst, zal de bovengrond voldoende bevroren moeten zijn om te proberen de groenbedekkers te vernietigen door vermaling of met een rol (type croskillette). In het laatste geval kan de groenbedekker goed versnipperd en ingewerkt worden in de grond.
In aanwezigheid van sneeuw en in geval van inwerking door ploegen, moet men wachten tot het verdwijnen van de sneeuw (nooit sneeuw inwerken tijdens het ploegen) en tot de gronden terug volledig toegankelijk worden. De omstandigheden voor vernietiging van groenbedekkers en bodembewerking werden voorgesteld in het vorige bericht (klik HIER).