Groenbedekkers

Groenbedekker: welk mengsel kiezen? (Bietplanter juli-augustus 2017)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van juli-augustus 2017

Er bestaat geen ‘ideale groenbedekker’. De groenbedekkerkeuze moet afgestemd worden op ieder perceel afzonderlijk, afhankelijk van de geschiedenis van het perceel, specifieke situatie (helling…), beschikbare machines voor vernietiging, kenmerken van het bedrijf (teeltrotatie, aanwezigheid van dieren…) …
Groenbedekkers hebben een belangrijke rol in het goed functioneren van de bodem. Ze dragen bij aan de verbetering van de fysische, chemische en biologische kwaliteit van de bodem.

 

Auteurs: Ronald Euben & Françoise Vancutsem


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: