Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 3e staalname

De resultaten van de bemonsteringen van de suikerfabrieken op 4 september zijn de volgende:

Voor de Tiense Suikerraffinaderij:

Tiense Suikerraffinaderij suiker
%
suiker
kg/ha
wortel
kg/ha
blad
kg/ha
verhoud.
blad/wortel
04/09/2017 17,11 16.090 94.036 40.483 0.43
Verschil tov de bemonstering van 21/08 +1,00 +2.811 +11.598 -10  

De resultaten van de bemonsteringen 2017 van de Tiense Suikerraffinaderij zijn gebaseerd op analysen van hele bieten. Het is dus onmogelijk ze te vergelijken met de referenties van de voorgaande jaren en ze te integreren in de nationale gemiddelden.

Voor ISCAL Sugar:

ISCAL Sugar suiker
%
suiker
kg/ha
wortel
kg/ha
blad
kg/ha
verhoud.
blad/wortel
04/09/2017 16,17 14.539 90.060 41.554 0,46
Verschil tov de bemonstering van 21/08 +0,56 +2.551 +13.148 -3.198  

De resultaten van de bemonsteringen van ISCAL Sugar zijn gebaseerd op analysen van ontkopte bieten.

De volledige resultaten per regio zijn beschikbaar op de website van het KBIVB.

Referentie gemiddelde nationale opbrengst (voor dezelfde periode) ter informatie

suiker
%
suiker
kg/ha
wortel
kg/ha
blad
kg/ha
gemiddelde toename
kg suiker/ha/dag
Gemiddelden 2016* 16,47 11.442 69.461 49.482 166
Gemiddelden 2007 – 2016* 16,47 12.012 72.944 52.088 141
Gemiddelden 2012 – 2016* 16,38 12.213 74.576 53.105 147

* de resultaten zijn gebaseerd op ontkopte bieten

Algemene tendens van de derde bemonstering
Na de gunstige groeiomstandigheden, blijft de dagelijkse toename van de suikeropbrengst per ha en per dag zeer hoog met een gemiddelde van ongeveer 196 kg/ha/dag. Deze stijging is het resultaat van zowel een toename van de wortelopbrengst als van een stijging van het suikergehalte. Op dit moment is de gemeten suikeropbrengst/ha in elke suikerfabriek hoger dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar (12.213 kg suiker/ha voor ontkopte bieten).

Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.