Groeicurve suikerbieten : 3e staalname door ISCAL Sugar

De resultaten van de derde bemonsteringen van ISCAL Sugar op 2 september zijn de volgende:

 

 

De resultaten van ISCAL Sugar zijn gebaseerd op analyses van ontkopte bieten.

Algemene tendens van de derde bemonstering

Biet wordt gekenmerkt door een toename van het suikergehalte in vergelijking met de voorgaande staalnames en ligt hoger dan het gemiddelde van de laatste vijf jaar. De suikeropbrengst is hoger dan in 2018, maar vergelijkbaar met het vijfjarig gemiddelde. De opbrengsttoename is constant met 165 kg suiker per dag gedurende de voorbije maand. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.