Bieten Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 3e staalname door de Tiense Suikerraffinaderij

 

De resultaten van de derde bemonsteringen van de Tiense Suikerraffinaderij op 27 augustus zijn de volgende:

 

 

 

  suiker
%
suiker
kg/ha
wortels
kg/ha
blad
kg/ha
planten
/ha
verhouding
blad/wortel
RT  27/08/18  16.73  12.679  75.794  29.232 104.471 0.39
Toename/verlies

t.o.v. 13/08/18

– 1,17 +1.825 +15.164 -1.137   -0,11
RT   04/09/17  17,11  16.090  94.036  40.483  99.823 0,43

De resultaten van de bemonsteringen zijn gebaseerd op analyses van hele bieten.

Opgelet: de staalname in 2018 is met één week vervroegd, wat de vergelijking met voorgaande jaren moeilijk maakt.

 Algemene tendens van de derde bemonstering

De biet wordt nog steeds gekenmerkt door een lage bladmassa. De opbrengsttoename tijdens de laatste twee weken is 130 kg suiker per dag en 134 kg voor de laatste vier weken. Deze dagelijkse toename ligt onder het vijfjaren gemiddelde (159 kg). Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.