Bieten Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 3e staalname door de Tiense Suikerraffinaderij

De resultaten van de derde bemonstering uitgevoerd door de Tiense Suikerraffinaderij op 26 augustus zijn als volgt:

 

 

 

 

De resultaten van de bemonsteringen zijn gebaseerd op analyses van hele bieten.

Algemene tendens van de derde bemonstering

De resultaten van de derde bemonstering 2019 Tiense Suikerraffinaderij tonen suiker- en wortelopbrengsten die vergelijkbaar zijn met die van 2018. De opbrengststijging is aanzienlijk in de laatste twee weken en gemiddeld 177 kg suiker per dag gedurende de maand augustus. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.