Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 3de staalname: hoge en continue aanwinst van de suikeropbrengst per hectare

Volgens de resultaten van de bemonstering door de suikerfabrieken op 5 september bedraagt de suikeropbrengst momenteel ± 11,4 t/ha. Deze suikeropbrengst ligt beduidend lager dan de laatste twee jaar (13,8 t/ha in 2014 en 13,6 t/ha in 2015). De huidige suikeropbrengst ligt 1 t/ha lager dan het gemiddelde (12,4 t/ha) van de laatste vier seizoenen (volledige resultaten).
Deze suikeropbrengst komt door een relatief lage wortelopbrengst (69,5 t/ha) en een suikergehalte van 16,5 °S. Deze twee parameters liggen zeer dicht bij de gemeten waarden in 2012 (67,2 t/ha aan 16,6°S) en 2013 (66,5 t/ha aan 16,6°S°).
Tijdens de laatste twee weken bedroeg de toename van deze twee parameters +0,8 °S en +11,2 ton wortels. Dit komt overeen met een stijging van de suikeropbrengst die 2,3 ton suiker/ha bedraagt, of 166 kg suiker/dag. Deze stijging ligt hoger dan het gemiddelde van de laatste tien jaar (137 kg suiker/dag).
De bladmassa (49,5 t/ha) is tijdens de laatste 2 weken gedaald met een verlies van 3,5 t/ha.
De verschillende waarden worden weergegeven in de onderstaande grafieken. Deze waarden kunnen in geen geval geëxtrapoleerd worden naar de eindopbrengsten.

wortelopbrengst_160905

suikergehalte_160905

suikeropbrengst_160905

NB : Voor de drie grafieken : stippellijn tussen “2e bemonstering” en “finaal” in 2011 gezien geen 3e bemonstering (geschatte gegevens overeenkomstig de start van de fabrieken).