Groeicurve suikerbieten: 2e staalname

De resultaten van de bemonsteringen van de suikerfabrieken op 21 augustus zijn de volgende:

Voor de Tiense Suikerraffinaderij:

Tiense Suikerraffinaderij suiker
%
suiker
kg/ha
wortel
kg/ha
blad
kg/ha
verhoud.
blad/wortel
21/08/2017 16,11 13.279 82.438 40.493 0.49
Verschil tov de bemonstering van 07/08 -0,52 +2.432 +17.219 +1.667  

De resultaten van de bemonsteringen 2017 van de Tiense Suikerraffinaderij zijn gebaseerd op analysen van hele bieten. Het is dus onmogelijk ze te vergelijken met de referenties van de voorgaande jaren en ze te integreren in de nationale gemiddelden.

Voor ISCAL Sugar:

ISCAL Sugar suiker
%
suiker
kg/ha
wortel
kg/ha
blad
kg/ha
verhoud.
blad/wortel
21/08/2017 15,61 11.988 76.912 44.752 0,58
Verschil tov de bemonstering van 07/08 -0,78 +2.378 +18.096 +1.323  

De resultaten van de bemonsteringen van ISCAL Sugar zijn gebaseerd op analysen van ontkopte bieten.

De volledige resultaten per regio zijn beschikbaar op de website van het KBIVB.

Referentie gemiddelde nationale opbrengst (voor dezelfde periode) ter informatie

suiker
%
suiker
kg/ha
wortel
kg/ha
blad
kg/ha
gemiddelde toename
kg suiker/ha/dag
Gemiddelden 2016* 15,67 9.123 58.234 53.034 178
Gemiddelden 2007 – 2016* 15,82 10.259 64.737 55.674 156
Gemiddelden 2012 – 2016* 15,87 10.152 64.052 56.877 164

* de resultaten zijn gebaseerd op ontkopte bieten

Algemene tendens van de tweede bemonstering
Na de gunstige groeiomstandigheden van de afgelopen twee weken, zien wij een dagelijkse toename van de suikeropbrengst van 173 kg/ha/d. Deze stijging is een van de beste van de afgelopen tien jaar. Zij is het resultaat van een sterke stijging van de wortelopbrengst (meer dan 17 t/ha) en van een lichte daling van het suikergehalte. Op dit moment is de gemeten suikeropbrengst/ha hoger dan het gemiddelde van de laatste tien jaar (10.152 kg suiker/ha voor ontkopte bieten).

Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.