Bieten Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten : 2e staalname door ISCAL Sugar

De resultaten van de tweede bemonsteringen van ISCAL Sugar op 19 augustus zijn de volgende:

 

 

 

 

 

De resultaten van ISCAL Sugar zijn gebaseerd op analyses van ontkopte bieten.

Algemene tendens van de tweede bemonstering

Biet wordt gekenmerkt door een toename van het suikergehalte in vergelijking met de eerste staalname. Het suikergehalte ligt boven het gemiddelde van de laatste vijf jaar. De suikeropbrengst is hoger dan in 2018, maar iets onder het vijfjarig gemiddelde. De opbrengsttoename is 165 kg suiker per dag. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.