Bieten Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 2e staalname door de Tiense Suikerraffinaderij

De resultaten van de tweede bemonsteringen van de Tiense Suikerraffinaderij op 12 augustus zijn de volgende:

 

 

 

 

 

De resultaten van de bemonsteringen zijn gebaseerd op analyses van hele bieten.

Algemene tendens van de tweede bemonstering

Biet wordt gekenmerkt door een wortelopbrengst gelijk aan die van 2018. De opbrengststijging was 155 kg suiker per dag gedurende de laatste twee weken. Deze gemiddelde stijging van de dagelijkse suikeropbrengst ligt dicht bij het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.

Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.