Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 2de staalname: zeer sterke stijging van het suikergehalte

Volgens het gemiddelde van de resultaten van de bemonstering door de suikerfabrieken op 22 augustus bedraagt de suikeropbrengst momenteel ±9,1 t/ha. Deze benadert de gemiddelde suikeropbrengst van 2012 en 2013 (±9,3 t/ha) maar is veel lager dan deze van de laatste 10 jaar in dezelfde periode (10,1 t/ha).
De toename van de suikeropbrengst/ha tijdens de laatste 2 weken ligt duidelijk hoger dan het gemiddelde met +2,5 t/ha, dit is +178 kg suiker per dag en per hectare (zoals in 2012 : +178 kg; gemiddelde 10 jaar : +149 kg/dag) (volledige resultaten).
Deze hoge dagelijkse winst komt door de hogere wortelopbrengst (+9 t/ha), maar vooral door een zeer sterke stijging van het suikergehalte +2,2°S. Het suikergehalte bedraagt momenteel 15,67°S, hetgeen identiek is aan het gemiddelde van de laatste 10 jaar. Een dergelijke verhoging in suikergehalte werd de afgelopen 10 jaar niet meer waargenomen. In 2012 was het suikergehalte over dezelfde periode gestegen met 1,8°S.
De wortelopbrengst bedraagt momenteel 58,2 t/ha, dit benadert deze van 2012 en 2013. De toename van de wortelopbrengst tijdens de laatste 2 weken (+9 t/ha) is vergelijkbaar met de verhogingen waargenomen in 2013 en 2014, maar ruim lager dan in 2015, wat een uitzonderlijk jaar was (+18 t/ha). Het gemiddelde van de laatste 10 jaar is 11,8 t/ha.
De bladmassa (53 t/ha) is iets lager dan het gemiddelde van de laatste 5 of 10 jaar (respectievelijk 57,5 en 54,8 t/ha).
De verschillende waarden worden weergegeven in de onderstaande grafieken. Deze waarden kunnen in geen geval geëxtrapoleerd worden naar de eindopbrengsten.

wortelopbrengst_160822

suikergehalte_160822

suikeropbrengst_160822

NB : Voor de drie grafieken : stippellijn tussen “2e bemonstering” en “finaal” in 2011 gezien geen 3e bemonstering (geschatte gegevens overeenkomstig de start van de fabrieken).