Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 1e staalname

De resultaten van de eerste bemonstering van de suikerfabrieken op 8 augustus geven een suikeropbrengst die momenteel ± 6,6 t/ha bedraagt. Deze lag rond 9,4 t/ha in de laatste 2 jaar, maar slechts op 6,8 t/ha in 2012 in dezelfde periode. De suikeropbrengst is 1,9 t/ha lager dan de gemiddelde opbrengst van de laatste 5 jaar (8,6 t/ha) en 1,4 t/ha lager dan de gemiddelde suikeropbrengst van de laatste 10 jaar (8,0 t/ha) (volledige resultaten).
Deze suikeropbrengst is voornamelijk het resultaat van een laag suikergehalte van 13,5°S, maar ook van een laag wortelgewicht van 49,2 t/ha. Deze cijfers zijn 1,9°S en 6,5 ton wortels lager dan de gemiddelden van de laatste 5 jaar (15,35°S en 55,6 t/ha). Het gemeten suikergehalte in 2016 is het laagste van de laatste 10 jaar.
De bladmassa is dit jaar laag, met 51 ton/ha, wat 2,5 ton lager is dan de gemiddelden van de laatste 10 jaar. De verhouding bladmassa/wortel is gelijk aan 1,04 en vrij gelijk aan de gemiddelde waarden van de laatste 5 of 10 jaar.
De verschillende waarden worden weergegeven in de onderstaande grafieken. Deze waarden kunnen in geen geval geëxtrapoleerd worden naar de eindopbrengsten.

wortelopbrengst_160808

suikergehalte_160808

suikeropbrengst_160808