Bieten Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 1e staalname door ISCAL Sugar

De resultaten van de bemonsteringen van ISCAL Sugar op 5 augustus zijn de volgende:

 

suiker
%

suiker
kg/ha

wortel
kg/ha

blad
kg/ha

planten
/ha

verhouding
blad/wortel

ISCAL Sugar   05/08/19

15,45

7 980

51 659

41 929

96 992

0,81


Brabant


15,17


8 499


56 034


37 852


95 126


0,68

Leem

15,19

7 390

48 658

37 451

105 752

0,77

Polders

15,21

8 613

56 431

44 531

92 333

0,79

Zandleem O-Vlaanderen

15,77

8 112

51 434

38 569

88 354

0,75

Zandleem W-Vlaanderen

15,72

7 879

50 126

42 632

99 720

0,85

Zuid West-Vlaanderen

15,54

7 962

51 234

53 667

84 658

1,05


ISCAL Sugar   06/08/18


17,53


7 910


45 189


27 487


93 730


0,61


ISCAL Sugar 2014-2018


15,74


8 101


51 406


45 278


92 933


0,88

De resultaten van de bemonsteringen voor ISCAL Sugar zijn gebaseerd op analysen van ontkopte bieten.

Algemene tendens van de eerste bemonstering

De resultaten van de eerste bemonstering wijzen op een suikeropbrengst vergelijkbaar met 2018 en met het gemiddelde van de laatste 5 jaar. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.