Bieten Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 1e staalname door de Tiense Suikerraffinaderij

De resultaten van de eerste bemonsteringen bij de Tiense Suikerraffinaderij op 29 juli zijn de volgende:

 

 

 

 

 

 

suiker
%

suiker
kg/ha

wortel
kg/ha

blad
kg/ha

Planten /ha

verhouding
blad/wortel

RT   29/07/19

16,01

 7.732

48.302

39.546

102.756

0,82

RT   30/07/18

18,76

 8.937

47.637

29.205

103.098

0,61

De resultaten van de bemonsteringen zijn gebaseerd op analysen van hele bieten.

Algemene tendens van de eerste bemonstering

De eerste bemonstering is uitgevoerd pas enkele dagen na de regenperiode van verleden week. De biet wordt gekenmerkt door een wortelgewicht van 48 ton/ha zoals in 2018, maar een lager suikergehalte. De bladmassa is normaal en hoger dan in 2018. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.