Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 1e staalname

De resultaten van de bemonsteringen van de suikerfabrieken op 7 augustus zijn de volgende:

Voor de Tiense Suikerraffinaderij:

  suiker
%
suiker
kg/ha
wortel
kg/ha
blad
kg/ha
plantenaantal
/ha
verh.
blad/wortel
Tiense Suikerraffinaderij 16,63 10.847 65.219 38.826 99.823 0,60

De resultaten van deze eerste bemonstering 2017 van de Tiense Suikerraffinaderij zijn gebaseerd op analysen van hele bieten. Het is dus onmogelijk ze te vergelijken met de referenties van de voorgaande jaren en ze te integreren in de nationale gemiddelden.

Voor ISCAL Sugar:

  suiker
%
suiker
kg/ha
wortel
kg/ha
blad
kg/ha
plantenaantal
/ha
verh.
blad/wortel
ISCAL Sugar 16,39 9.610 58.816 43.429 91.312 0,74
Brabant 16,21 10.706 66.059 36.123 93.967 0,55
Leem/Limon 17,37 9.792 56.375 34.087 96.299 0,60
Polders 14,74 9.276 62.929 63.876 86.730 1,02
Zandleem O-Vlaanderen 16,13 9.721 60.269 34.735 87.060 0,58
Zandleem W-Vlaanderen 17,01 9.477 55.716 43.953 89.144 0,79
Zuid West-Vlaanderen 17,08 9.686 56.706 37.584 90.481 0,66

De resultaten van deze eerste bemonstering van ISCAL Sugar zijn gebaseerd op analysen van ontkopte bieten.

Referentie gemiddelde nationale opbrengst (van de eerste bemonsteringen) ter informatie

  suiker
%
suiker
kg/ha
wortel
kg/ha
blad
kg/ha
plantenaantal
/ha
verh.
blad/wortel
Gemiddelden 2016* 13,47 6.627 49.191 51.244 96.407 1,04
Gemiddelden 2007 – 2016* 15,19 8.079 52.925 54.866 96.192 1,04
Gemiddelden 2012 – 2016* 14,87 7.861 52.666 56.188 96.309 1,07

* de resultaten zijn gebaseerd op ontkopte bieten

Algemene tendens van de eerste bemonstering
Ondanks een relatief koud voorjaar en een algemeen watertekort in de afgelopen maanden, is de productie van suiker per hectare aanzienlijk hoger dan deze van 2016, en hoger dan deze van de gemiddelde opbrengst van de laatste 5 en 10 jaar. De biet wordt momenteel gekenmerkt door een hoge suikeropbrengst en een bijzonder lage bladmassa. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.