Teeltontwikkeling

Groeicurve : 3de staalname

De resultaten van de derde bemonstering van de suikerfabrieken op 7 september geven een suikeropbrengst die momenteel ± 13,6 t/ha bedraagt. Deze bedroeg 13,8 t/ha in 2014 en lag rond 14,0 t/ha in 2009 in dezelfde periode. De suikeropbrengst is momenteel 2 t/ha hoger dan de gemiddelde opbrengst van de laatste 10 jaar (de volledige resultaten).
De suikeropbrengst is het resultaat van een uitzonderlijk hoog wortelgewicht (85,2 ton/ha) en een relatief laag suikergehalte (15,99 °S).
De toename van deze twee parameters tijdens de laatste 14 dagen bedraagt +0,35 °S en +11,3 ton wortels. Dit komt overeen met een verhoging van de suikeropbrengst met 2,07 ton suiker/ha, of 148 kg suiker/dag. Deze toename is hoger dan het gemiddelde (133 kg suiker/dag).
De bladmassa is constant gebleven tijdens de laatste 14 dagen.
De verschillende waarden worden weergegeven in de onderstaande grafieken. Deze waarden kunnen in geen geval geëxtrapoleerd worden naar de eindopbrengsten.

wortelopbrengst_150909

suikergehalte_150909

suikeropbrengst_150909