Groeicurve : 2de staalname

Volgens het gemiddelde van de resultaten van de bemonstering door de suikerfabrieken op 24 augustus bedraagt de suikeropbrengst momenteel ±11,5 t/ha. Deze benadert de gemiddelde suikeropbrengst van 2014 (11,49 t/ha) en is veel hoger dan deze van de laatste 10 jaar op dezelfde datum (9,8 t/ha). De suikeropbrengst is echter lager dan de hoge opbrengsten van 2011 en 2009 (meer dan 12 t/ha op 22-24 augustus). De toename van de suikeropbrengst/ha tijdens de laatste 2 weken ligt in het goede gemiddelde met +2,2 t/ha, dit is +156 kg suiker per dag en per hectare (2012 : +178 kg; 2014 : +147 kg; gemiddelde 10 jaar : +148 kg/dag) (de volledige resultaten).
Dank zij de zeer hoge neerslaghoeveelheid opgemeten tijdens de laatste 2 weken, is de wortelopbrengst gestegen met +18 t/ha maar het suikergehalte is gedaald met -1,13°S, wat ook het geval was in 2010. Het bedraagt momenteel 15,6°S, dit benadert het gemiddelde van de laatste 10 jaar.
De toename van de wortelopbrengst tijdens de laatste 2 weken (+18 t/ha) is de hoogste sinds de laatste tien jaar, het gemiddelde zijnde +11,2 t/ha en +16,8 t/ha in 2010. De wortelopbrengst bedraagt momenteel 73,9 t/ha, dit is op de tweede plaats na deze van 2011 op dezelfde datum (75,8 t/ha).
De bladmassa blijft steeds zeer laag (47 t/ha) en is ruim lager dan het gemiddelde van de laatste 5 of 10 jaar (respectievelijk 57 en 55 t/ha). De toename is +2 ton/ha tijdens de laatste 2 weken.
De verschillende waarden worden weergegeven in de onderstaande grafieken. Deze waarden kunnen in geen geval geëxtrapoleerd worden naar de eindopbrengsten.

wortelopbrengst_150824

suikergehalte_150824

suikeropbrengst_150824