Teeltontwikkeling

Groeicurve : 1e staalname

De resultaten van de eerste bemonstering van de suikerfabrieken op 10 augustus geven een suikeropbrengst die momenteel ± 9,4 t/ha bedraagt. Deze lag rond 10 t/ha in 2009 en 2011, maar slechts op 7,1 t/ha in 2013 in dezelfde periode. De suikeropbrengst is 1,6 t.ha hoger dan de gemiddelde opbrengst van de laatste 10 jaar (7,7 t/ha), en 1,2 t/ha hoger dan de gemiddelde suikeropbrengst van de laatste 5 jaar (8,1 t/ha) (volledige resultaten).
Deze suikeropbrengst is het resultaat van een gemiddeld wortelgewicht van 55 t/ha en een hoog suikergehalte van 16,7 °S. Deze cijfers zijn 2 ton wortels hoger en 1,6 °S hoger dan de gemiddelden van de laatste 5 jaar (53,7 t/ha en 15,1 °S).
De bladmassa is dit jaar laag, met 45 ton/ha, wat 11,4 en 9,6 ton lager is dan de gemiddelden van de laatste 5 of 10 jaar. De verhouding bladmassa/wortel is gelijk aan 0,8 en nogal laag en lager dan de gemiddelde waarden van de laatste 5 of 10 jaar.
De verschillende waarden worden weergegeven in de onderstaande grafieken. Deze waarden kunnen in geen geval geëxtrapoleerd worden naar de eindopbrengsten.

wortelopbrengst_150810

suikergehalte_150810

suikeropbrengst_150810