Bodembewerking

Een goede bodemstructuur behouden voor een goede wortelontwikkeling van de bieten

Een goede bodemstructuur is een noodzaak voor een goede ontwikkeling van de bietenwortels. Wees voorzichtig om geen bodemverdichtingen te veroorzaken tijdens uw winter- of voorjaarswerkzaamheden zoals de eventuele vernietiging van groenbedekkers of tijdens de verspreiding van organische stoffen.
De groenbedekkers kunnen helpen om de structuur te verbeteren voor zover hun vernietiging gebeurt in goede omstandigheden. (Groenbedekkers: welke kiezen?).
De toediening van organische stoffen (mest, mengmest, compost, …) kan ook leiden tot bodemverdichting als gevolg van hoge belasting van de verspreiders op een te vochtige bodem en/of een slechte bandenkeuze. (Spaar uw bodem, verminder de bodemdruk).