Bieten Bodem

Gewasbeschermingsmiddelen: Niet-verlenging van « Triflusulfuron-méthyl »

 Op 16 november, heeft de Europese Commissie de uitvoeringsverordening 2023/2513 gepubliceerd. Dit document verklaart de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof “Triflusulfuron-methyl”, die in de volgende producten aanwezig is:

 –           SAFARI
–           SAFARI DUOACTIVE
–           SHIRO
–           SHIRO 500
–           DEBUT DUOACTIVE
–           TRIFLUTEC 500

De goedkeuring van de Trisulfuron-methyl wordt dus niet vernieuwd. De goedkeuring van de actieve stof op Europees niveau eindigt op 31 december 2023.

De uiterste datum voor het op de markt brengen van producten die triflusulfuron-methyl bevatten is 20 februari 2024, de uiterste datum voor de verkoop door verdelers is 30 juni 2024 en de uiterste gebruiksdatum is 20 augustus 2024.

België kan beslissen om de door Europa bepaalde periode in te korten, d.w.z. de hierboven vermelde termijn te vervroegen.