Bieten Bladziekten

Gestage toename van witziekte en cercospora in de bieten

Cercospora blijft zich langzaam ontwikkelen. In het netwerk van de waarnemingsvelden bereikte 15% van de gecontroleerde percelen de behandelingsdrempel voor cercospora (5% van de bladeren aangetast door ten minste één vlek van cercospora). In verscheidene percelen is witziekte gemeld, maar deze heeft de behandelingsdrempel nog niet bereikt.

Wij raden u aan om regelmatig uw percelen te inspecteren, om uw waarnemingen te vergelijken met deze van het netwerk en we herinneren er u aan dat preventieve fungicidebehandelingen niet rendabel zijn in de bietenteelt.

De evolutie van de bladziekten kan bekeken worden op een kaart die meerdere keren per week wordt bijgewerkt.

Voor meer details, zie Fungi Memo 2018.

Een presentatie met informatie en foto’s is beschikbaar op de website. Deze kan u helpen bij het uitvoeren van de waarnemingen en bij de herkenning van de bladziekten in de bieten.

De tabel hieronder bevat een overzicht van de behandelingsdrempels volgens de aanwezige ziekten. Indien meerdere ziekten gelijktijdig aanwezig zijn, moeten deze afzonderlijk worden beschouwd en niet worden samengevoegd. Een blad is aangetast wanneer 1 enkele kleine vlek geïdentificeerd wordt met de loep. De waarneming wordt gedaan op minimum 50 bladeren (ideaal 100 bladeren) die twee tot drie weken oud zijn, en niet op oudere of jongere bladeren..

Ziekte Behandelingsdrempel (in juli)
Cercospora 5% bladeren aangetast

(2-3 bladeren/50 of 5 bladeren/100)

Ramularia
Witziekte 15% bladeren aangetast

(7-8 bladeren/50 of 15 bladeren/100)

Roest

Wanneer de behandelingsdrempel bereikt wordt voor ten minste één van deze ziekten, is het aanbevolen om een erkend fungicide aan een erkende dosis toe te dienen.