Gewasbescherming (cichorei)

Een geslaagde onkruidbestrijding in cichorei vereist “know-how” (Bietplanter april 2017)

fragment uit het artikel verschenen in ‘het Speciaal Nummer van de Bietplanter’ van april 2017

De cichoreiteelt vraagt op veel punten een grote technische kennis van de planter: de bodembewerking, een zorgzame zaai en een minutieuze opvolging van de onkruidbestrijding. De onkruidbestrijding is de dag van vandaag wat evidenter geworden door de kennis die vergaard werd binnen de groep fyto van het PVBC: keuze van de producten, hun positionering in functie van het stadium van de cichorei en de onkruiden aanwezig op het perceel, de toepassingsomstandigheden. De bestrijding is nu simpeler en beheersbaar, er zijn meerdere behandelingen nodig en als de weersomstandigheden het toelaten wordt er vaak afgesloten met een schoffelbeurt. Zoals in elke teelt is een geslaagde onkruidbestrijding van primordiaal belang om enerzijds de opbrengst en de kwaliteit van de cichorei te garanderen en anderzijds om de vorming van onkruidzaad te beperken.

Dit artikel geeft de algemene aanbevelingen weer over de kritische punten van de teelt. Deze aanbevelingen kwamen tot stand binnen het PVBC (Programma Voorlichting Biet Cichorei), deze verenigd  planters, de industrie en het KBIVB. Deze werkgroep heeft als doelstelling u werkzame, economische en duurzame oplossingen te bieden voor een verantwoorde onkruidbestrijding in de cichoreiteelt.

Auteur: Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: