Groenbedekkers

Geef groenbedekkers de nodige aandacht, ook nu nog (Bietplanter december 2017)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van december 2017

Groenbedekkers zijn de afgelopen jaren steeds meer een volwaardige teelt geworden. Verschillende wetgevingen leggen verplichtingen op maar de landbouwkundige waarde van een groenbedekker is zeker en vast aanwezig. De voordelen zijn ondertussen al goed gekend: vasthouden van nutriënten en vrijgeven wanneer nodig, toename van organische stofgehalte van de bodem, bedekt houden van bodem tegen onkruidopslag en erosie… Maar een geslaagde groenbedekker stopt niet met een doordachte keuze en een goede uitzaai. Ook nu nog moeten er handelingen uitgevoerd worden die een belangrijke invloed kunnen hebben op de teelt gezaaid in 2018.

 

Auteurs: Ronald Euben & Françoise Vancutsem


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: