Ga niet overhaast te werk, anders worden fouten gemaakt

Gezien de afgelopen zonnige dagen warmt de bodem langzaam op en droogt hij aan de oppervlakte. Op 15-20 cm kan echter nog een hoge vochtigheidsgraad aanwezig zijn.

Controleer de vochttoestand van uw grond voordat u ingrijpt, met het risico op compacteren van de bodem. Elke verdichting vóór het zaaien zal de wortelontwikkeling van het gewas beïnvloeden. Om dit te doen, kan een spadeproef een goede indicator zijn van de toestand van uw bodem. Neem een spade grond en gooi het voor u uit, het moet uit elkaar vallen om de grond te kunnen bewerken. De bovenlaag moet verkruimelen (zaaibed) en de grond in de diepte mag niet samengedrukt zijn.

Wees bijzonder voorzichtig met het toedienen van meststoffen in het voorjaar, vermijd hoge stikstof- en kaliumtoepassingen (chloride) te dicht bij de zaai. Een hoge concentratie meststoffen in het zaaibed kan verbrandingen van de kiemen veroorzaken.