Bieten Bladziekten

FUNGI MEMO 2021 (Bietplanter juni 2021)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van juni 2021

De vier belangrijkste bladziekten in de suikerbietteelt zijn witziekte, roest, Cercospora en Ramularia. De ontwikkeling en de intensiteit van de ziektedruk tijdens het seizoen zijn sterk variabel tussen de velden en tussen de jaren. Een behandeling systematisch uitvoeren heeft dan ook geen economisch nut. Een fungicidebehandeling moet uitgevoerd worden in functie van het bereiken van drempels voor een van deze vier ziekten. De essentiële informatie nodig voor een duurzaam beheer van de bladschimmelziekten vindt u in dit artikel. 

Auteurs: Kathleen Antoons & André Wauters


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden.