Bladziekten

FUNGI MEMO 2017 (Bietplanter juli-augustus 2017)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van juli-augustus 2017

We overlopen met u de belangrijkste punten van de bladschimmelbestrijding in de biet. Na 2016, een jaar met een heel hoge ziektedruk voor Cercospora zullen we opnieuw zeer alert moeten zijn indien de goede weersomstandigheden voor het ontwikkelen van deze ziekte zich voordoen. Laat ons niet vergeten dat er niet alleen Cercospora is maar het is wel de ziekte die we het meeste vrezen aangezien de opbrengstverliezen ernstig zijn indien men de controle over deze ziekte verliest. Daarbij komt dat we recent konden vaststellen dat Cercospora resistent geworden is aan sommige van onze fungiciden. Risico’s op perceel niveau inschatten, waarnemen , op het juiste moment (is bij drempel ) behandelen, opnieuw waarnemen 2 à 3 weken later in functie van de ziektedruk (hierbij helpt onze waarnemingsdienst) en indien de spuitdrempel opnieuw bereikt is behandelen met een ander product met andere actieve stoffen de boodschap.

 

Auteurs: Barbara Manderyck & André Wauters


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: